Mykolo Romerio universitetas

CV

Išsilavinimas

2006 m. apgynus disertaciją tema „Sandorių pripažinimo negaliojančiais teisinės pasekmės – Lietuvos ir Prancūzijos teisės lyginamieji aspektai”, suteiktas socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnis Mykolo Romerio universitete ir Paul Cézanne Aix-Marseille III universitete (Prancūzija). Doktorantūros studijos vyko abiejuose universitetuose pagal bendro vadovavimo programą (co-tutelle de thèse).

1999 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete suteiktas teisininko kvalifikaciją patvirtinantis diplomas.

1994 m. Vilniaus m. 9-ojoje vidurinėje mokykloje įgytas vidurinis išsilavinimas.

Profesinė patirtis

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros profesorė (pareigos) (nuo 2013 m. pavadinimas pakeistas į Civilinės justicijos institutą, nuo 2016 m. – Privatinės teisės institutą).

2010-05-24 – 2011-09-01 Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto prodekanė.

Nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros dėstytoja (asistentė, lektorė, docentė).

1999 – 2002 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja

1998 – 1999 m. Advokatų kontoros „Zabiela ir partneriai” konsultantė

Užsienio kalbų mokėjimas

Lietuvių kalba – gimtoji, puikios anglų, prancūzų ir rusų kalbų žinios, italų kalba (B 2.2).

Kvalifikacijos kėlimas (stažuotės, konferencijos, seminarai, paskaitos užsienyje ir pan.):

2016 m. lapkričio 28 – gruodžio 2 d. pagal Erasmus+ programą skaitytos paskaitos Cagliari universitete (Italija).

2016 m. birželio 17-18 d. dalyvauta Tartu universitete vykusioje tarptautinėje konferencijoje “European Contract Law in the Digital Age“, kurią organizavo Europos sutarčių teisės grupė (Society of European Contract Law, SECOLA).

2015 m. lapkričio 19 – 20 d. tarptautinėje tarpdisciplininėje konferencijoje „I Bisogni Educativi Speciali in un’ottica inclusiva“ („Specialieji mokymosi poreikiai per įtraukiančio mokymo prizmę“) skaitytas pranešimas italų kalba tema „Specialiųjų mokymosi poreikių turinčių asmenų įtraukimo į studijų procesą teisiniai praktiniai aspektai Lietuvoje“ („I bisogni educativi speciali – l’evoluzione normativa e le sfide pratiche in Lituania“). Konferenciją organizavo Kaljario universitetas (Cagliari, Italija).

2015 m. birželio 9 d. – liepos 8 d. stažuotė Lijono universiteto (Université Jean Moulin Lyon 3) Teisės fakultete (Prancūzija). Stažuotei suteikta Prancūzijos Vyriausybės stipendija.

2015 m. birželio 26-27 d. dalyvauta Oksfordo universitete vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “EU Charter of Fundamental Rights and European Contract Law”, kurią organizavo Europos sutarčių teisės grupė (Society of European Contract Law, SECOLA).

2014 m. rugsėjo 22-26 d. pagal Erasmus mainų programą skaitytos paskaitos Savojos universiteto Teisės fakultete (Prancūzija).

2013 m. birželio 7-8 d. dalyvauta Santiago de Compostela universitete (Ispanija) vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „European Contract Law and Property Rights“, kurią organizavo Europos sutarčių teisės grupė (Society of European Contract Law, SECOLA).

2013 m. gegužės 19-23 d. stažuotė Savojos universiteto Teisės fakultete Šamberi mieste (Prancūzija).

2013 m. kovo 24-28 d. pagal Erasmus mainų programą skaitytos paskaitos Aix-Marseille universiteto Teisės fakultete (Prancūzija).

2013 m. vasario 7 – 17 d. stažuotė Glazgo universiteto Teisės fakultete (Škotija).

2012 m. gruodžio 6-16 d. stažuotė Frankofoniškų universitetų agentūroje (AUF) Bucharešte (Rumunija).

2012 m. gegužės 31 d. – birželio 1 d. tarptautinė mokslininkų tinklo GRERCA (Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance – Europos civilinės atsakomybės ir draudimo teisės mokslininkų grupė) konferencija „La responsabilité du fait des produits défectueux“ („Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produktų“) (Santiago de Compostela universitetas, Ispanija). Pristatytas nacionalinis pranešimas tema „Les personnes responsables, les dommages et la réparation – la position du droit lituanien“.

2012 m. kovo 26 d. – balandžio 1 d. stažuotė Gento universiteto Teisės fakultete (Belgija).

2012 m. vasario 20 d. Tarptautinis mokslinis seminaras „Phénomènes de formalisation du droit européen“ (McGill universitetas, Monrealis, Kanada). Skaitytas pranešimas „Formalizing European Law in Classroom? Methods, Stakes, Ethic (?) of a Typical Legal Formalisation“.

2012 m. sausio 10-20 d. stažuotė Savojos universitete (Prancūzija).

2011 m. lapkričio 29 d. Apskritojo stalo diskusija „Ar Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisė skatins tarpvalstybinę prekybą?“ Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje. Skaitytas pranešimas tema „Bendrosios sutarčių teisės nuostatos pagal Reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės (CESL) projektą“.

2011 m. spalio 17-27 d. stažuotė Savojos universitete (Prancūzija).

2010 m. lapkričio 14 – 19 d. stažuotė Šveicarijos lyginamosios teisės institute Lozanoje (L’institut suisse de droit comparé à Lausanne).

2010 m. balandžio 15 d. – gegužės 15 d.  stažuotė Savojos universiteto Teisės fakulteto Privatinės ir viešosios teisės prievolių ir vartojimo mokslinių tyrimų centre (Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la Consommation, CDPPOC) (Chambery, Prancūzija). Stažuotei buvo suteikta Prancūzijos Vyriausybės stipendija.

2009 m. kovo 30 d. – balandžio 2 d. skaitytos paskaitos Pécs universitete (Vengrija) pagal Erasmus/Socrates dėstytojų mainų programą.

2008 m. lapkričio 17 – 20 d. skaitytos paskaitos Kingston universitete (Didžioji Britanija) pagal Erasmus/Socrates dėstytojų mainų programą.

2008 m. kovo 21 d. Rouen universiteto kvietimu skaitytos paskaitos šiame universitete.

2008 m. vasario 1 d. – balandžio 30 d. pagal Braudel programą stažuotė Paryžiuje įsikūrusiame mokslinių tyrimų centre „Fondation Maison des Sciences de l’Homme“ (Prancūzija).

2007 m. gruodžio 9 – 14 d. skaitytos paskaitos Rouen universitete (Prancūzija) pagal Erasmus/Socrates dėstytojų mainų programą.

2007 m. gegužės 3 – 5 d. dalyvauta IV-ajame Europos juristų forume (civilinės teisės sekcijoje „Europos sutarčių teisė“) Vienoje (Austrija).

2007 m. balandžio 10 – 15 d. skaitytos paskaitas Pécs universitete (Vengrija) pagal Erasmus/Socrates dėstytojų mainų programą.

2005 m. gruodžio 5 – 11 d. skaitytos paskaitos Paul Cézanne Aix-Marseille III universitete pagal Erasmus/Socrates dėstytojų mainų programą.

2003 – 2004 m. doktorantūros studijos Paul Cézanne Aix-Marseille III universitete pagal Prancūzijos Vyriausybės paskirtą stipendiją.

2002 m. doktorantūros studijų metu trijų mėnesių trukmės stažuotė pagal Erasmus programą Paul Cézanne Aix-Marseille III universitete.

2000 m. liepos 10 – 28 d. dalyvavimas Centrinės Europos universiteto (CEU) organizuojamoje vasaros mokykloje Budapešte (Vengrija). Kurso tema „The Law of International Business Transactions“ (in cooperation with Cordozo Law School, New York).

 

VladWordPress -- XHTML 1.0