Mykolo Romerio universitetas

Publikacijos

Monografija:

Dambrauskaitė, A. Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės. Vilnius: Justitia, 2009. 358 p.

Mokslo studijos:

1. Dambrauskaitė, A. Sandorių institutas civilinėje teisėje. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų. Mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 69 –  106.

2. Ambrasienė, D.; Cirtautienė, S.; Dambrauskaitė, A.; Selelionytė-Drukteinienė, S.; Tikniūtė, A. Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva europiniame kontekste. Vilnius: Justitia, 2013, p. 25-50; 89-136; 137-151; 231-280.

Mokslinės publikacijos:

 1. Dambrauskaitė, A. Ar egzistuoja investicinių paslaugų teikėjo pareiga įspėti neprofesionalų klientą? Jurisprudencija. 2015, 22(2): 269-294.
 2. Dambrauskaitė, A. Prievolinės ir daiktinės teisės takoskyra sąžiningo nuosavybės teisės įgijimo kontekste. Privatinės teisės doktrina ir praktika. Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014, p. 243-264.
 3. Dambrauskaitė, A. Europos Komisijos pasiūlyto reglamento dėl bendrosios Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės perspektyvos. Vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungoje teisiniai aspektai: vartotojo, kaip sutarties šalies, apsauga. Mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013, p. 181-193.
 4. Cathelineau-Roulaud, A.; Dambrauskaitė, A. L’évolution de la protection du conjoint survivant en droit français et en droit lituanien. Jurisprudencija. 2013, 20(1): 57-76.
 5. Dambrauskaitė, A. Les personnes responsables du fait des produits défectueux en droit lituanien. La responsabilité du fait des produits défectueux. Recueil des travaux du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et l’Assurance (GRERCA). Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne – André Tunc, tome 45. Paris: IRJS Editions, 2013, p. 83 – 89.
 6. Dambrauskaitė, A. Les dommages et la réparation. La responsabilité du fait des produits défectueux. Recueil des travaux du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité Civile et l’Assurance (GRERCA). Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne – André Tunc, tome 45. Paris: IRJS Editions, 2013, p. 165 – 169.
 7. Dambrauskaitė, A. Simuliacijos samprata Europos šalių sutarčių teisėje. Socialinių mokslų studijos. 2011, 3(4): 1417-1441.
 8. Tikniūtė, A.; Dambrauskaitė, A. Understanding Contract under the Law of Lithuania and Other European Countries. Jurisprudencija. 2011, 18(4): 1385-1411.
 9. Dambrauskaitė, A. Paveldėjimo teisių perleidimo sandoriai. Jurisprudencija, 2010, 4(122): 111–133.
 10. Dambrauskaitė, A. Le droit civil lituanien: avant et après l’adoption du Code civil en 2000. Jurisprudencija, 2010, 3(121): 195–211.
 11. Dambrauskaitė, A. Neįmanomumo įvykdyti prievolę įtaka sandorių galiojimui: principo „Impossibilium nulla obligatio est“ taikymas šiuolaikinėje teisėje. Jurisprudencija, 2009, 3(117): 313-337.
 12. Dambrauskaitė A. Sandorių pripažinimo negaliojančiais daiktiniai teisiniai aspektai. Justitia, 2008, 4(70): 36 – 44.
 13. Dambrauskaitė, A. Vienašaliai sandoriai paveldėjimo teisėje: valios išreiškimo forma ir teisinės pasekmės. Jurisprudencija, 2008, 2(104): 73 – 83.
 14. Dambrauskaitė, A. Le principe de la rétroactivité de la nullité des actes juridiques et ses tempéraments. Jurisprudencija, 2007, t. 4(94): 15 – 22.
 15. Dambrauskaitė A. Restitucijos taikymo sandorių pripažinimo negaliojančiais bylose problemos. Jurisprudencija, 2003, 37 (29): 79 – 88.
 16. Dambrauskaitė, A. Sandorių pripažinimas negaliojančiais ir sąžiningo įgijėjo interesų apsauga. Jurisprudencija, 2002, 28 (20): 23 – 33.
 17. Dambrauskaitė, A. Daikto sulaikymas – alternatyvus prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas? Prievolių įvykdymo užtikrinimo teisinės problemos. Teminis straipsnių rinkinys. Sudarytojas prof. dr. P. V. Rasimavičius, recenzavo doc. dr. V. Pakalniškis, habil. dr. P. S. Vitkevičius. Lietuvos teisės universitetas, 2001, p. 58 – 68.

Mokslo išteklių publikacijos:

 1. Dambrauskaitė A. Oferta. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XVI.. Vilnius: Mokslo enciklopedijų ir leidybos centras, 2009. P. 678-679.
 2. Dambrauskaitė A. Oferentas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XVI. Vilnius: Mokslo enciklopedijų ir leidybos centras, 2009. P. 678.
 3. Dambrauskaitė A. Palikimas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XVII. Vilnius: Mokslo enciklopedijų ir leidybos centras, 2010. P. 326.
 4. Dambrauskaitė A. Panauda. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XVII. Vilnius: Mokslo enciklopedijų ir leidybos centras, 2010. P. 374-375.
 5. Dambrauskaitė A. Parama. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XVII. Vilnius: Mokslo enciklopedijų ir leidybos centras, 2010. P. 461.
 6. Dambrauskaitė A. Pasauga. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XVII. Vilnius: Mokslo enciklopedijų ir leidybos centras, 2010. P. 534-535.
 7. Dambrauskaitė A. Paveldėjimas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XVII. Vilnius: Mokslo enciklopedijų ir leidybos centras, 2010. P. 670-671.
 8. Dambrauskaitė A. Paveldėjimo teisė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XVII. Vilnius: Mokslo enciklopedijų ir leidybos centras, 2010. P. 671.

Periodinių ar vienkartinių mokslo leidinių rengimas ir sudarymas:

Vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungoje teisiniai aspektai: vartotojo, kaip sutarties šalies, apsauga. Mokslo darbų rinkinio redakcinės kolegijos narė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.

Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje. 2010 m. spalio 14-15 d. vykusios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslo darbų mokslinių rinkinio redaktorių kolegijos narė. Vilnius: MRU, 2011.

Dalyvavimas mokslo projektuose:

Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslininkų grupės mokslinių tyrimų projektas „Lyginamoji sutarčių teisė: Lietuva europiniame kontekste“ LYGSUTĖ (Nr. MIP-35/2010), projekto vadovė ir vykdytoja. Projekto trukmė: 2010 m. liepos 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d.

 

VladWordPress -- XHTML 1.0