Mykolo Romerio universitetas

Frankofoniška veikla

1996 m. pradėjau mokytis prancūzų kalbos Prancūzų kultūros centro organizuojamuose kursuose.

1998 m. gruodžio 5 d. Šiaulių prancūzų kultūros centro surengtame Prancūzų kalbos diktanto konkurse (mėgėjų (amateurs) kategorijoje) laimėjau antrąją vietą.

2000 m. birželio mėn. išlaikius prancūzų kalbos egzaminą, buvo suteiktas DELF B1 diplomas (Diplôme d’études en langue française).

2001 m. gegužės 13 – 18 d. Paryžiuje dalyvavau Prancūzijos televizijos kanalų France 3 ir TV5 televizijos žaidime „Question pour un champion“ (Spéciale Langue Française présentée par Julien Lepers).

2002 m. doktorantūros studijų metu praleidau tris mėnesius pagal Erasmus programą Paul Cézanne Aix-Marseille III universitete.

2003 – 2004 m. tęsiau doktorantūros studijas Paul Cézanne Aix-Marseille III universitete pagal Prancūzijos Vyriausybės paskirtą stipendiją.

2005 m. gruodžio 5 – 11 d. skaičiau paskaitas Paul Cézanne Aix-Marseille III universitete pagal Erasmus/Socrates dėstytojų mainų programą.

2006 m. gegužės 18 d. apgyniau disertaciją tema „Les effets de la nullité des actes juridiques, étude comparative du droit français et du droit lituanien“. Disertacija parengta bendro vadovavimo (co-tutelle de thèse) tvarka su Paul Cézanne Aix-Marseille III universitetu.

2006 m. lapkričio 29 d. išduotas teisės mokslų daktaro laipsnio diplomas Paul Cézanne Aix-Marseille III universitete (Le Diplôme de docteur en sciences juridiques délivré par l’Université Aix-Marseille III)

2007 m. vasario 9 d. Paul Cézanne Aix-Marseille III universiteto Teisės ir politikos mokslų fakultete įteiktas PEIRESC vardo prizas už geriausią disertaciją, parengtą ir apgintą bendro vadovavimo (co-tutelle de thèse) tvarka (Prix PEIRESC année 2005-2006 Université Paul Cezanne– Aix-Marseille III Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille).

2007 m. gruodžio 9 – 14 d. skaičiau paskaitas Rouen universitete (Prancūzija) pagal Erasmus/Socrates dėstytojų mainų programą.

2007 m. birželio 7 – 10 d. dalyvavau tarptautinėje konferencijoje „Bolonijos principų taikymas – teisinis pagrindas, problemos, perspektyvos“ Sofijoje (Bulgarija), konferenciją organizavo Frankofoniškų universitetų agentūra (AUF). Skaičiau pranešimą prancūzų kalba, pranešimo tema – „Magistrantūra ir doktorantūra teisės srityje ir diplomų pripažinimas“.

2008 m. vasario 1 d. – balandžio 30 d. pagal Braudel programą stažavausi Paryžiuje įsikūrusiame mokslinių tyrimų centre “Fondation Maison des Sciences de l’Homme“ (Prancūzija).

2008 m. kovo 21 d. Rouen universiteto kvietimu skaičiau paskaitas šiame universitete.

2008 m. rugsėjo 19 – 21 d. Bukarešte (Rumunija) dalyvavau Centrinės ir Rytų Europos regiono frankofoniškų universitetų atstovų susitikime, skirtame aptarti bendradarbiavimo galimybes rengiant studijų programas. Susitikimą organizavo Frankofoniškų universitetų agentūra (AUF).

2010 m. balandžio 15 d. – gegužės 15 d. stažavausi Savojos universiteto Teisės fakulteto Privatinės ir viešosios teisės prievolių ir vartojimo mokslinių tyrimų centre (Centre de Droit Privé et Public des Obligations et de la Consommation, CDPPOC) (Chambéry, Prancūzija). Stažuotei buvo suteikta Prancūzijos Vyriausybės stipendija.

2010 m. lapkričio 14 – 19 d. stažavausi Šveicarijos lyginamosios teisės institute Lozanoje (L’institut suisse de droit comparé à Lausanne).

2012 m. gruodžio 6 – 14 d. stažuotė Frankofoniškų universitetų agentūroje (AUF) Bucharešte (Rumunija).

2013 m. kovo 24-28 mėn. skaičiau paskaitas Aix-Marseille universitete pagal Erasmus dėstytojų mainų programą.

2014 m. rugsėjo 22-26 d. skaičiau paskaitas Savojos universitete pagal Erasmus dėstytojų mainų programą.

2015 m. birželio 9 d. – liepos 8 d. stažuotė Lijono univeristeto (Université Jean Moulin Lyon 3) Teisės fakultete (Prancūzija). Stažuotei suteikta Prancūzijos Vyriausybės stipendija.

 

VladWordPress -- XHTML 1.0